• Ruda-Shuty
 • martynienia
 • Najada
 • leszekzukowski
 • apatyczna
 • suzannekhaleen
 • shitsuri
 • dumbscream
 • puszka
 • wymiot
 • ano
 • self-destructivelittlegirl
 • inspiration-emotions
 • stanniewazkosci
 • are
 • MyBlackWings
 • subman
 • goaskalice
 • justaperson
 • pesymista
 • kasjencja
 • littledarling
 • havingdreams
 • podaj-dalej
 • kaisza
 • La-Libellule
 • fosgen
 • bzdurnik
 • karmazynowa
 • oskus
 • feelsoclose
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1256 5866 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
0663 30c4 500
Reposted fromproddy proddy viastrzepy strzepy
5814 6a0d 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vianikotyna nikotyna
0670 4975
Reposted fromposzum poszum viajestemjeden jestemjeden

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
0620 f780
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
0626 d13f
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
3953 4829
Reposted frompelagiagrace pelagiagrace viapoolun poolun
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablackcat blackcat
3777 1cea 500
1687 a5bd 500
0221 68c7
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianazwazdupy nazwazdupy
9009 f550 500
Haha :) 
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viapodkreslajmnie podkreslajmnie
jeżeli ktoś cały czas pokazuję że ma cie gdzieś i nie jesteś ważna to naprawdę nie jesteś ważna. 
— Babcia
Reposted fromyourhabit yourhabit
8875 a0b3 500
Reposted fromverdantforce verdantforce vialooziker looziker

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viax-ray x-ray
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl