• Ruda-Shuty
 • martynienia
 • Najada
 • leszekzukowski
 • apatyczna
 • suzannekhaleen
 • shitsuri
 • dumbscream
 • puszka
 • wymiot
 • ano
 • self-destructivelittlegirl
 • inspiration-emotions
 • stanniewazkosci
 • are
 • MyBlackWings
 • subman
 • goaskalice
 • justaperson
 • pesymista
 • kasjencja
 • littledarling
 • havingdreams
 • podaj-dalej
 • kaisza
 • La-Libellule
 • fosgen
 • bzdurnik
 • karmazynowa
 • oskus
 • feelsoclose
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Uwieść kobietę to umie byle dureń, lecz umieć ją porzucić – o, po tym właśnie poznaje się dojrzałego mężczyznę.
— Milan Kundera - Walc pożegnalny
Reposted fromintotheblack intotheblack viaDaisy88 Daisy88
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viaDaisy88 Daisy88
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
Reposted frombluuu bluuu viadivi divi
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi
6070 708c
Reposted fromnazarena nazarena viastrzepy strzepy
8156 33f0
Reposted from777727772 777727772 viastrzepy strzepy
1619 76bd
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadivi divi
2836 99e9 500
Reposted fromluksfer luksfer viapredictableannie predictableannie
9920 470a
5507 e35f
Reposted fromtgs tgs viakrolfasolek krolfasolek
6344 2eb8
Reposted frombrumous brumous viawszystkodupa wszystkodupa
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viamesoute mesoute
6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viayanek yanek
Ja nie wiem co jest w życiu ważne, ale cieszę się z tego że umiem się cieszyć swoim rozbitym telefonem, mieszkam z ludźmi z którymi mogę pójść grzebać po śmietnikach o 1 w nocy i ma mi kto zajebać parówki z lodówki. Że mogę rysować obcym dziewczynom uśmiechnięte buźki na brudnych szybach w autobusie i wyleczyć komuś kaca. Że ktoś mnie o 3 w nocy wypierdala z łóżka bo przychodzi jego dziewczyna. Że jest z kim się piwa napić i komu słuchawki naprawić. Nie czuję ani tej zimy, ani tej jesieni. Pięknie jest. Może i biednie, może i czasem smętnie - ale pięknie.
Reposted fromyanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl